Feriekolonier


Bestyrelsen for Ahl Hage og Silkeborg Kommune tilbyder elever på 4. – 7. klassetrin feriekoloniophold på Lejren i sommerferien. Der afvikles 3 lejre med ca. 60 børn i en uge.
Eleverne på 4. – 7. klassetrin får i marts måned tilbud om at ansøge en af disse lejre.
Repræsentanten for Ahl Hage udleverer ansøgningsskemaerne til klasselærerne. Skemaerne leveres tilbage i udfyldt stand til repræsentanten, der medbringer disse til et udtagelsesmøde i maj måned.
Efter dette møde meddeler repræsentanten til de enkelte klasser, hvem der kommer med og hvem der ikke kommer med.
Ansøgertallet er normalt væsentligt højere end kapaciteten på lejrene.
Repræsentanten er tovholder i samarbejde med klasselærerne omkring hele udtagelsesproceduren. 


Aktiviteter på sportspladsen
Aktiviteter på sportspladsen
Aktiviteter på sportspladsen

På stranden
Aktiviteter i spisesalen
Banken er åbent i spisesalen
Middag i spisesalen
Filmfestival
Hygge i spisesalen
Bygning af en tømmerflåde
Aktiviteter på stranden

Boldspil på sportspladsen