Ledelse


Silkeborglejren er en selvejende institution, der ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges af lejrens repræsentantskab, der består af de lærere, som de kommunale samt private skoler har valgt som lejrskolerepræsentant på den enkelte skole.
Bestyrelsen har ansat en regnskabs- og forretningsfører.Den nuværende ledelse består af:

Formand                                       Kirsten Egede Nielsen 

Næstformand                                Peter Steen Larsen - Kornmod

Sekretær                                       Charlotte Nielsen - Frisholm Skole

Bestyrelsesmedlem                      Marianne Bundgård Jacobsen- Gødvadskolen

Bestyrelsesmedlem                        Inge-Lis Kofoed - Skægkær

Bestyrelsesmedlem                        Jane Zeuthen - Sølystskolen

Bestyrelsesmedlem                        Zita Kragh Mortensen - Sjørslev Skole

Regnskabs/forretningsfører            Jørgen Kjeldsen

Silkeborg Kommunes repr.            Inge Kruhøffer


     
Om lejrskoler, feriekolonier, personale, tilsyn m.v. kontakt:
Formanden
Kirsten Egede Nielsen
Allinggårdsvej 60, Grauballe,
8600 Silkeborg
Tlf. 23611968
Kirsten.Nielsen8@skolekom.dk

Om økonomi og tilsyn m.v. kontakt:
Regnskabs/forretningsfører 
Jørgen Kjeldsen


Silkeborglejrens adresse:
Birkestien 4, 8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 14 38
Køkken-tlf. 86 34 34 64
- kun mellem kl. 08.00 og 13.00